Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  subotniki dobrowolne i bezpłatne wykonywanie jakiejś społecznie użytecznej pracy w dzień przedświąteczny, zazw. w sobotę.
 

Etym. - ros. subbótnik l.poj. 'jw.; członek sekty relig., święcącej sobotę' od subbóta 'sobota' z hebr. szabbāth, zob. sabat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku