Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  politruk w wojsku radzieckim do r. 1942 - osoba kierująca pracą polit.-wychowawczą w (pod)oddziałach jednostek wojsk.; zob. zampolit.
 

Etym. - ros. skrót od: politíczeskij rukowadítiel 'kierownik polit.'; zob. polityka; rukowodít' 'kierować, przewodzić'; ruká 'ręka'; wodít' 'prowadzić; wodzić'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player