Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  cezura średniówka, pauza rytmiczna pośrodku wiersza; nieznaczna przerwa między frazami utworu muz.; moment rozgraniczający okresy, epoki historyczne.
 

Etym. - łac. caesura 'odcięcie; część odcięta; przedział; przerwa' od caedere, zob. cezar.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku