Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mol chem. gramocząsteczka, gramodrobina, liczba gramów czystej substancji chem. równa liczbie wyrażającej jej względny ciężar cząsteczkowy (skrót od: molekuła).
  molekularny właściwy molekułom, drobinom, cząsteczkom, najmniejszym zdolnym do samodzielnego występowania skupieniom związku chem.
  molestować natrętnie prosić o co, zanudzać prośbami, naprzykrzać się.
  molo spacerowy pomost nawodny prostopadły do brzegu; nabrzeże portowe (falochron), przy którym cumuje się statki.
 

Etym. - wł. molo 'molo; przystań', n.łac. molecula 'drobina' i łac. molestare 'być ciężarem, kłopotem' od moles 'ciężar (zwł. kamieni); nasyp, grobla, falochron'; por. demolować.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku