Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Sturm und Drang [wym. szturm...] ruch lit. 2. poł. XVIII w. w Niemczech, skierowany przeciw niesprawiedliwości społ. i absolutyzmowi, uważający przyrodę, instynkt twórczy, talent za źródła inwencji art., popierający swobodną twórczość art.-lit. wyzwoloną od reguł i tradycji.
Sturm und Drangperiode okres burzy i naporu, okres wrzenia, wyzwolonych namiętności, burzliwego rozwoju.
 

Etym. - nm. 'jw.'; Sturm 'burza; wojsk. atak, szturm'; und 'i'; Drang 'nacisk; natłok; napór'; por. Friedrich von Klinger (1752-1831), tytuł sztuki (1775 r.), który stał się nazwą ruchu lit.; nm. Periode 'okres', zob. period.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku