Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  heroiczny bohaterski; śmiały, mężny.
  heroina przest. główna bohaterka sztuki teatr., powieści; chem. dwuacetylomorfina, narkotyk, b. silny depresant (nazwa fabr.).
  heros mit. gr. bohater, półbóg.
  heroizm bohaterstwo.
  heroika lit. przest. epika, twórczość epicka.
 

Etym. - gr. hērōikós 'bohaterski' i łac. heroina 'bohaterka' (z gr. hērōíne, r.ż.) od hērōs 'heros; półbóg'; por. Eroica.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku