Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  futurologia nauka zajmująca się metodami przewidywania przyszłości, próbami naukowego opisu przyszłych kształtów społeczeństwa, jego modelu kulturalnego, wyznaczników jego systemu wartości i wyborów, stawianiem hipotez w dziedzinie przyszłych trendów konsumpcji, kultury masowej, rozwoju ekon., planowania przestrzennego itd.
 

Etym. - fr. futurologie 'jw.'; futur 'przyszły' z łac. futurus, zob. futurum; -log.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku