Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  aleksja, dyslekcja, med. niezdolność czytania, wrodzona a. nabyta skutkiem uszkodzenia lewej półkuli mózgu, "ślepota słowna"; por. afazja.
 

Etym. - n.łac. 'jw.'; zob. a-; gr. léksis zob. leksyka (+ wpływ znaczeniowy łacińskiego legere 'czytać'; por. legenda).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku