Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  desygnat log. przedmiot, do którego się dana nazwa stosuje (zgodnie z regułami języka).
  desygnować przest. mianować, naznaczać, wyznaczać.
 

Etym. - łac. designatus p.p. od designare 'wyznaczać; naznaczać; obierać'; zob. de-; signare, zob. sygnalizacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku