Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  indyferencja przest. obojętność.
  indyferentyzm obojętność jako postawa intelektualna w stosunku do spraw polit., relig., społ., moralnych itd.
  indyferentny obojętny, oziębły, biernie ustosunkowany (do czegoś).
 

Etym. - łac. indifferens dpn. indifferentis 'ani dobry, ani zły; obojętny'; zob. in- 1; dyferencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku