Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

faux amis fr., dosł. 'fałszywi przyjaciele'; pary jednakowo a. prawie jednakowo brzmiących wyrazów, z których każdy występuje w innym języku i ma całkiem odmienne znaczenie, np. polskie zapominać i rosyjskie zapominát' 'pamiętać'.
 

Etym. - od tytułu pop. fr. zbioru takich par (1928) Koesslera i Derocquigny'ego.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku