Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

in absentia łac., w nieobecności.
in aequali iure melior est conditio possidentis łac., prawn. przy równych prawach lepsza jest sytuacja posiadającego.
in aeternum łac., wiekuiście, na wieczne czasy.
in aqua scribis łac., piszesz na wodzie.
in arena aedificas łac., budujesz na piasku.
in anima vili łac., na duszy lichej (istoty), na lichej istocie; (doświadczenia nauk.) na zwierzętach; por. experimentum in corpore...
in articulo mortis łac., w obliczu śmierci; por. in extremis.
in abstracto łac., w ogólności, w oderwaniu od konkretnej sytuacji (por. abstrahować; in concreto).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku