Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rektyfikacja chem. metoda rozdzielania mieszanin ciekłych, destylacja, oczyszczanie; przest. sprostowanie, wyjaśnienie, rewizja.
  rektyfikat produkt destylacji frakcjonującej, spirytus rekryfikowany, o mocy 95-96 procentów objętościowych.
 

Etym. - śrdw.łac. rectificatio 'wyprostowanie' od rectificare 'prostować, poprawiać' z łac. rectus 'prosty; słuszny' od regere, zob. regencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku