Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  atest dokument stwierdzający określoną jakość dostarczonego materiału (zazw. surowca); atestacja, atestat przest. świadectwo, poświadczenie.
 

Etym. - późn.łac. attestatio 'świadectwo' z łac. attestatus p.p. od attestari 'świadczyć'; zob. ad-; testari, zob. testament.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku