Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mutacja zmiana, przemiana, odmiana; biol. zmiana materialnego podłoża dziedziczności, powodująca pojawienie się nowych cech dziedzicznych; zmiana barwy i rejestru głosu u chłopców w okresie dojrzewania; dalsze, częściowo zmienione wydanie tegoż numeru gazety codziennej.
  mutagen biol. czynnik wywołujący mutację (zmianę dziedziczną).
mutatis mutandis łac., prawn. zmieniając to, co powinno być zmienione; dokonawszy niezbędnych zmian (których domaga się sens sprawy); uwzględniając istniejące różnice.
  mutant biol. organizm, w którego cechach dziedzicznych nastąpiła mutacja.
 

Etym. - łac. mutatio 'zmiana' i mutans dpn. mutandis (p.pr) od mutare 'zmieniać'; por. komutator; permutacja; transmutacja; zob. gen.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku