Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  komentator ten, kto komentuje, interpretuje, objaśnia, autor komentarza, objaśnień, przypisów a. artykułu publicystycznego, pogadanki w RTV, na temat aktualnych wydarzeń polit., gosp., kult.
 

Etym. - łac. commentator 'wynalazca; autor pomysłu' i commentarius 'komentarz; notatnik' od commentari 'rozmyślać nad czym'; zob. kom-; mens, zob. mentalność.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku