Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  biskwit przest. biszkopt; suchar (por. cwibak); wyrób ceramiczny nieszkliwiony po wypaleniu.
 

Etym. - fr. biscuit 'jw.' ze śrdw.fr. (pain) bescuit '(chleb) dwukrotnie pieczony' p.p. od bescuire 'piec 2 razy'; bes- zob. bis-; cuire 'gotować; piec' z łac. coquere, zob. kok 2.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku