Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

iure caduco łac., prawem kaduka, bez podstawy prawnej.
ius dispositivum łac., przepisy prawa obowiązujące względnie (w braku odmiennej woli stron).
ius albanagii śrdw.łac., prawo korony a. państwa do konfiskaty własności zmarłego cudzoziemca; kaduk (fr. droit d'aubaine).
ius ecclesiacticum późn.łac., prawo kościelne.
ius canonicum łac., prawo kanoniczne.
ius civile łac., prawo cywilne.
ius commercii łac., prawo prowadzenia działalności handl.
ius commune łac., prawo niepisane, zwyczajowe.
ius disponendi łac., prawo rozporządzania własnością, zmiany jej tytułu.
ius deliberandi łac., prawo spadkobiercy do namysłu, czy przyjąć spadek, czy nie.
ius cogens łac., przepisy prawa obowiązujące bezwzględnie.
ius bastardiae śrdw.łac., prawo władcy do konfiskaty spadku po osobach z nieprawego łoża (a. zmarłych bezpotomnie).
ius angariae późn.łac., prawo angarii.
ius abutendi łac., prawo pełnego użycia własności, również jej zaniedbania a. zniszczenia; własność nieograniczona, połączona z prawem zmiany tytułu własności; por. ius utendi.
ius con(n)ubii łac., prawo małżeńskie.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku