Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  epilepsja med. padaczka.
  epileptyczny.
 

Etym. - gr. epilēptikós 'padaczkowy' od epilepsía 'jw.' z epilambánein 'chwytać; atakować (o chorobie)'; zob. epi-; lambánein, zob. katalepsja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku