Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  inwestor osoba, przedsiębiorstwo dokonywające inwestycji.
  inwestycje nakłady pieniężne na (roz)budowę środków trwałych; przedmioty będące wynikiem inwestycji.
  inwestować.
  inwestycje sumienia zob. etyczne inwestycje.
  inwestytura w ustroju feudalnym: uroczyste wprowadzenie wasala przez seniora w posiadanie nadanych dóbr lennych; nadanie lenna biskupom a. opatom przez monarchę (IX-X w.).
 

Etym. - łac. investire 'odziewać; przykrywać; otaczać'; zob. in- 2; vestire 'ubierać' z vestis 'odzież'; por. transwestyta; trawestacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku