Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  hiperbola mat. krzywa stożkowa płaska niezamknięta, miejsce geometryczne punktów, których różnica odległości od dwóch punktów stałych (ognisk hiperboli) jest wielkością stałą; lit. przesadnia, styl hiperboliczny, zamierzona przesada w opisie przedmiotu a. zjawiska; por. litotes.
 

Etym. - łac. hyperbola 'przesada' z gr. hyperbolē 'przerzucenie; przesada'; zob. hiper-; bolē 'rzut' od bállein, zob. balista.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku