Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

andere Städtchen, andere Mädchen nm., inne miasta, inne dziewczęta.
 

Etym. - ze Śpiewnika dla artystów nm. (1833 r.) Alberta Schlippenbacha.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku