Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  anapest lit. trójsylabowa stopa wierszowa o dwóch sylabach krótkich a. nieakcentowanych i trzeciej długiej a. akcentowanej (Č Č ľ).
 

Etym. - gr. (dáktylos) anápaistos '(daktyl) odwrócony (dosł. odbity)'; zob. ana-; paíein 'uderzać'; zob. daktyl.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku