Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kolonia osiedle zał. poza granicami kraju przez staroż. Fenicjan, Greków; st.rz. osada rolnicza założona wśród podbitych ludów; zagr. posiadłość państwa, kraj podbity, teren ekspansji polit. i eksploatacji gosp.; osiedle rolne, przem., mieszkaniowe; grupa ludzi tej samej narodowości, zamieszkałych w obcym otoczeniu; (zazw. w l.mn.) zorganizowany pobyt wypoczynkowy dzieci (młodzieży szkolnej) na wakacjach; (k. karna) odosobniony obóz (pracy) dla przestępców; biol. skupienie jednogatunkowych organizmów, złączonych w pewną całość.
  kolonializm podbijanie, zabór, uzależnienie i eksploatacja krajów zamorskich, gł. przez państwa europ. (XV-XX w.), polityka kolonizatorów, kolonialna; (towary kolonialne) artykuły spożywcze i używki sprowadzane z krajów zamorskich, gł. tropikalnych.
  kolonizacja osadnictwo; zasiedlanie; osadzanie kolonistów.
 

Etym. - łac. colonia 'osiedle' od colōnus 'wieśniak; rolnik' z colere 'uprawiać (ziemię); zamieszkiwać'; por. kolon.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku