Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Quartier Latin [wym. kartie latę] Dzielnica Łacińska, uniwersytecka dzielnica Paryża, wokół Sorbony, na lewym brzegu Sekwany.
 

Etym. - fr. 'jw.'; zob. kwatera; latin 'łaciński' z łac. latinus, zob. latynista.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku