Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

RAF (Royal Air Force) [wym. rojel äefo:s] Królewskie Siły Powietrzne, bryt. wojska lotnicze.
 

Etym. - ang. 'jw.'; royal 'królewski' z łac. regalis, zob. regalia; air 'powietrze' z łac. aer, zob. aer(o)-; force 'siła' z łac. fortis, zob. fort.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku