Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ewikcja prawn. pozbawienie kogoś prawa własności na rzecz kogo innego, mającego lepsze prawo; dawn. zabezpieczenie, poręka.
 

Etym. - późn.łac. evictio 'pokonanie; przekonanie (kogoś); sądowe odzyskanie własności' od evincere 'pokonać; przekonać; dowieść'; e- zob. eks-; vincere, zob. wiktoria.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku