Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kodeks zbiór przepisów prawa, akt normatywny regulujący pewną dziedzinę stosunków społ.; śrdw. księga rękopiśmienna (zazw. pergaminowa, zdobiona iluminacjami); zob. corpus iuris civilis.
  kodyfikacja połączenie większego zespołu przepisów prawnych w jednolity, systematyczny zbiór, kodeks.
  kodycyl rozporządzenie ostatniej woli nie ustanawiające nikogo spadkobiercą; dodatek do testamentu, ustanawiający jakiś legat.
 

Etym. - łac. codicillus zdrobn. od codex 'pień; kloc; deska; deseczka do pisania rylcem, kryta woskiem; księga; spis; pismo'; -fikacja od facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku