Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  menażer zob. manager.
  menażka naczynie do pobierania a. przenoszenia posiłków lub przygotowywania ich w warunkach obozowych.
  menażeria przedsiębiorstwo obwożące na pokaz dzikie zwierzęta w klatkach; pomieszczenie, gdzie zwierzęta te pokazywane są publiczności.
 

Etym. - fr. ménagerie 'menażeria' od ménager 'oszczędzać; pokierować czym; obmyślić' z ménage 'gospodarstwo (domowe); małżeństwo'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku