Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  permisywny prawn., socjol. tolerancyjny, pobłażliwy; fakultatywny, dający możność wyboru, swobodę decyzji.
 

Etym. - fr. permissif 'zezwalający' od łac. permittere 'pozwalać'; zob. per-; mittere, zob. misja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku