Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  asortyment zestaw, dobór, wybór towarów (które produkuje zakład pracy a. sprzedaje jednostka handlowa) a. świadczonych przez przedsiębiorstwo usług, wykonywanych robót.
 

Etym. - fr. assortiment 'dobór; jw.' od assortir 'zestawiać; dobierać; podporządkować wg pewnych cech'; zob. ad-; sorte 'gatunek, rodzaj' z łac. sors, zob. resort.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku