Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  polisa dokument prawny stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, asekuracji (na życie; od kradzieży; ognia itp.).
 

Etym. - fr. police 'jw.; kontrakt, certyfikat; konosament' od wł. polizza 'jp.' z śrdw.łac. apodixa 'kwit' od gr. apódeiksis 'dowód' z apodeiknynai, zob. apodyktyczny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku