Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kołchoz spółdzielcze gospodarstwo rolne w byłym ZSRR; por. sowchoz.
 

Etym. - ros. skr. od kol(lektíwnoje) choz(jájstwo) 'gospodarstwo kolektywne'; kollektíwnyj 'zespołowy' od kolletíw 'zespół' z łac. collectivus 'zbiorowy' od collectus, zob. kolekta; chozjájstwo od chozjáin 'gospodarz; właściciel'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku