Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  cyklamen bot. fiołek alpejski; gduła.
  cyklonet urządzenie mechaniczne do oddzielania ropy naftowej od wody (dla zbierania rozlanej ropy z powierzchni mórz i rzek) oparte na odmiennych reakcjach substancji o różnym ciężarze gatunkowym w różnych wirach tworzonych przez cyklonet.
  cyklon meteor. niż baryczny, depresja; potężny niżowy wir powietrzny; wirowa burza tropikalna, tajfun; (cyklon B a. C) chem. masa chłonna nasycona cyjanowodorem, służąca do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń zamkniętych, w czasie 2. wojny świat., używana przez hitlerowców w komorach gazowych w celach ludobójczych.
  cykliczny zob. cykl.
  cyklorama kino koliste, wyświetlające filmy panoramiczne na zamkniętym pasie ekranowym: por. panorama.
  cyklista przest. kolarz, rowerzysta.
  cyklop(owy) olbrzym(i), gigant(yczny); (Cyklopa dar) przedłużenie agonii, odroczenie kaźni (gdy Odys upomina się o przyrzeczony dar, Kiklop obiecuje mu zjeść go na ostatku, po towarzyszach).
  cyklotron zob. akcelerator.
  cyklotymia brak równowagi psychicznej z kolejnymi okresami pobudliwości i przygnębienia; por. ekstrawersja.
 

Etym. - n.łac. cyclamen 'cyklamen' z gr. kyklàminos 'jp.' (?) kýklōma 'koło; zwoje węża' i Kýklōps 'cyklop, krągłooki' (ōps 'oko') z rodu olbrzymów-ludożerców mit. gr. (Homer, Odyseja, 9)' z kýklos 'krąg; koło'; fr. net 'czysty'; hórama zob. panorama; elektron; -tron; -tymia od thymós 'duch; dusza'; por. bicykl; encyklika; epicykl.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku