Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

stasimon [wym. ...s-i...] w staroż. teatrze gr. - pieśń wykonywana między aktami (epeisodiami; por. epizod) przez chór stojący na swoim miejscu w orchestrze; por. parodos.
 

Etym. - gr. 'jw.' z r.nij. od stásimos 'stojący, nieruchomy' od pnia histánai, zob. statyczny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku