Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ef ef, ef-ef pot. wyborny! wybornie! wyśmienity! wyśmienicie!
 

Etym. - nm. (etwas aus dem) Effeff (verstehen, kennen, beherrschen) '(coś znać, umieć, opanować) dokładnie, gruntownie, doskonale'; w nm. języku kupieckim od XVII w. oznaczano towary literą f (wł. fino 'w dobrym gatunku') i ff (wł. finissimo 'w b. dobrym gat.'); w terminologii muz. f oznacza wł. forte 'mocno', a ff - fortissimo 'b. silnie'; trzecią, najprawdop. możliwością jest pochodzenie od cytatów z pandektów (zob. digesta), oznaczanych przez śrdw. glosatorów gr. literą p (pi); gdy pozioma kreska przekreślała dwie pionowe, sprawiało to wrażenie podwójnego f; dlatego glosatorzy XI-XV w. i jeszcze juryści XVI, a nawet XVIII w., stawiali przy cytatach z pandektów znak ff; pandekty uważano za najpewniejsze źródło wiedzy, stąd znaczenie rozszerz.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku