Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  technika środki, sposoby i czynności związane z wytwarzaniem dóbr materialnych.
  TECHNO- w złożeniach: sztuka; rzemiosło; techniczny; technologiczny; stosowany.
  technostruktura pracownicy nowoczesnej korporacji kapitalistycznej, którzy - dzięki swoim kompetencjom - biorą udział w grupowym procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
  technokracja rządy specjalistów technicznych w państwie, w społeczeństwie a. rządy na zasadach ustalonych przez techników.
  technologia (nauka o) metoda(ch) przeróbki i obróbki materiałów (t. mechaniczna, chemiczna).
Technology Assesment ang., [wym. teknoledżi esesment] Ocena Techniki, proces pozwalający na bardziej świadomy wybór spośród wielu społ., ekon. i środowiskowych możliwości, pojawiających się dzięki postępowi nauki i techniki; przewidywanie skutków drugiego rzutu zastosowania nowych technik.
  technikum (l.mn. technika) średnia szkoła zawodowa, której absolwenci otrzymują tytuł technika.
 

Etym. - gr. technikós 'kunsztowny; artystyczny; biegły' od téchnē 'sztuka; nauka; rzemiosło; biegłość; chytrość'; por. politechnika; psychotechnika; socjotechnika; technet; zob. -kracja; -log; log-; struktura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku