Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

rerecording [wym. ri:reko:ding] przegrywanie, przenoszenie nagrań dźwiękowych z jednej a. wielu taśm filmowych, magnetofonowych a. płyt gramofonowych metodą elektryczną na inne filmy, taśmy a. płyty; por. synchron.
 

Etym. - ang. 'jw.'; zob. re-; record 'notować; rejestrować' z łac. recordari 'przypominać sobie; pamiętać'; zob. re-; cor, zob. kordialny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku