Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  egzageracja przest. przesada.
  egzagerować przest. przesadzać, wyolbrzymiać, przejaskrawiać, przeholowywać.
 

Etym. - łac. exaggeratio 'podniesienie' od exaggerare 'nasypać; nagromadzać; powiększać'; zob. eks-; aggerare 'układać na kupę; powiększać' od agger 'nasyp; wzgórek; stos' z aggerere 'zanosić'; ag- zob. ad-; gerere, zob. gerundium.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku