Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

remis [wym. remi; pop. remis] sport. gra nie rozstrzygnięta.
  remitent pierwszy właściciel weksla, pierwszy indosant.
  remiza przest. zajezdnia; wozownia.
  remisja med. chwilowe ustąpienie objawów choroby.
 

Etym. - fr. remis 'odstawiony; odłożony', remise 'odstawienie; wozownia' (z remettre 'odstawić; oddać; odroczyć'), łac. remissio 'odesłanie; ulżenie' i remittens dpn. remittentis (p.pr.) od remittere 'odsyłać; uwolnić'; zob. re-; mittere, zob. misja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku