Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mulda geol. niecka, synklina, łęk, szerokie wgłębienie skorupy ziemskiej; sport. zagłębienie terenu między dwiema wypukłościami na trasie narciarskiej; hutn. łyżka wsadowa do mechanicznego ładowania pieca.
 

Etym. - nm. Mulde 'geol. jw.' z łac. mulctra 'dojnica, skopek' od mulgēre 'doić'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku