Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

appeasement [wym. epi:zment] polityka zaspokajania (żądań) potencjalnego agresora; polityka jednostronnych ustępstw, czynionych pozbawionemu skrupułów przeciwnikowi; por. Monachium.
 

Etym. - ang. 'uspokojenie, załagodzenie; uśmierzenie; jw.' ze śr.fr. apaisement 'uspokojenie' od st.fr. apaisier 'uspokajać'; a- zob. ad-; pais 'pokój' od łac. pax, zob. Pacyfik.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku