Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  apatryda apolita, bezpaństwowiec, osoba nie posiadająca obywatelstwa żadnego państwa.
 

Etym. - gr. ápatris dpn. apátridos 'pozbawiony ojczyzny'; zob. a-; patēr, zob. patriarcha.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku