Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Euratom skrót ang. nazwy European Atomic Energy Community 'Europejska Wspólnota Energii Atomowej' międzynarodowej org., której członkami są: Belgia, W. Brytania, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, RFN, Włochy, utworzonej jako wspólny rynek rozwoju przemysłu związanego z energią atomową; traktat ustalający wspólnotę wynikł z obrad konferencji messyńskiej z 1955 i wszedł w życie 1 I 1958.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku