Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  akcept ekon. zobowiązanie się do zapłaty określonej sumy pieniędzy (por. czek; weksel).
  akceptacja akcept; zgoda, zatwierdzenie, aprobata, przyjęcie, uznanie czego.
 

Etym. - łac. acceptare f. częst. od accipere 'wziąć; otrzymać; wyjaśnić; przedsięwziąć'; zob. ad-; -cipere od capere, zob. kaptować.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku