Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  paralaksa astr. kąt, pod jakim widoczny jest z centrum ciała niebieskiego promień Ziemi (p. dobowa, dzienna) a. promień orbity Ziemi (p. roczna); fiz. błąd w odczytywaniu wskazań przyrządów, wynikający z nieodpowiedniego ustawienia oka względem podziałki; fot. niezgodność, niepokrywanie się obrazu widzianego w celowniku z obrazem fotograficznym.
  paralaktyczny.
 

Etym. - gr. parállaksis 'zmiana; odchylenie' od parallássein 'odchylać się'; zob. par(a)-; allássein 'zmieniać' z állos, zob. alopatia; por. parsek.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku