Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  leseferyzm niewtrącanie się, nieprzeszkadzanie, pozostawienie swobody działania; zob. laissez faire...
 

Etym. - fr. laissez faire 'dajcie (ludziom) czynić (co im się podoba)'; laisser 'zostawiać; zezwalać' z łac. laxare 'uwalniać; odprężać'; fr. faire 'czynić' z łac. facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku