Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

a priori łac., dosł. z założenia, z racji log.; (poznanie) niezależnie od doświadczenia, przed doświadczeniem; intuicyjnie; przez dedukcję; dawn. (wnioskowanie) z przyczyn o skutkach; por. a posteriori.
  aprioryczny powzięty z góry, niezależny od doświadczenia, poprzedzający je, oparty na założeniach abstrakcyjnych, przyjętych a priori.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku