Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  efod hebr. 'naramiennik', część ceremonialnego stroju arcykapłana staroż. Izraela, opisanego w Biblii (Ex. 28,6-8; 39,2-5), noszona na wierzchu właściwej szaty, prawdop. umocowana na naramiennikach i pasie, złożona z napierśnika, zawierającego m.in. dwa przedmioty wróżebne Urim i Thummim (niewiadomego dziś kształtu i przeznaczenia), oraz, być może, z naplecznika.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku