Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  redakcja przygotowanie, opracowanie, układ tekstu; wariant tekstu, powstały w jakimś stadium pracy autora; lokal czasopisma a. wydawnictwa książkowego; zespół redaktorów, dziennikarzy wydających pismo a. pracowników edytorskich w wydawnictwie.
 

Etym. - późn.łac. redactio 'odnoszenie; gromadzenie' z łac. redactus p.p. od redigere 'odnosić; pędzić z powrotem; zbierać; układać'; red- zob. re-; -igere od agere, zob. agencja; Sitzredakteur.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku